Monthly Archives For February 2008

Irriterende kollegaer

, , 16 Comments

Test: Hvor mange av disse fins på din arbeidsplass? – Møteplageren: Insisterer på å diskutere alle detaljer i plenum, dreper ethvert initiativ og spolerer alle idémyldringer med frasen “det der har vi prøvd før”. Enten…

Read Post →