Kongosaken i et litt bredere perspektiv

, , 21 Comments

Jeg har lest en del av referatene fra ankesaken i Kongo som er blitt publisert i norske nettaviser den siste uken. Denne rettssaken er ikke slik vi er vant til; den er ikke like etterrettelig, rettferdig eller forståelig som rettsakene her hjemme. Nå begynner de to nordmennene i tillegg å bli syke og slitne, og det ville være hjerteløst å ikke sympatisere med dem. Uansett hva de har gjort så har de åpenbart rotet seg borti noe som viste seg å være mye større enn de klarte å håndtere.

Men poenget her er egentlig ikke Moland og French, poenget er at vi gjennom denne saken, gjennom mediadekningen, beskrivelsene, intervjuene og ikke minst referatene fra rettssaken, får innblikk i en verden de fleste av oss ikke vet noe særlig om.

Jeg vil derfor anbefale deg å prøve å lese artiklene om Kongosaken på en annen måte enn du kanskje gjør. Det vil gi deg en unik sjanse til å lære noe om det kongolesiske samfunnet spesielt, og om verden utenfor Norge generelt.

★ Når du leser om hvor fælt nordmennene har det på cella – ikke glem at de har den beste cella i fengselet og at det sitter mennesker i alle de andre cellene også.

★ Når du leser om hvor urettferdig og lite etterrettelig etterforskningen er – ikke glem at denne etterforskningen er langt mer rettferdig og etterrettelig enn hva en vanlig kongoleser ville fått.

★ Når du leser om hvor håpløst kronglete og nedlatende advokatene og dommerne oppfører seg – ikke glem at dette er en rettssak med internasjonalt oppmerksomhet og at nordmennene har mektige støttespillere som følger med fra sidelinjen.

★ Når du leser krigsoverskrifter om at nordmennene har fått malaria – ikke glem at dette er en sykdom som tar to barneliv hvert eneste minutt. Men det skaper ingen overskrifter.

De menneskene jeg ber deg om å huske på er ikke norske nordmenn fra Norge, og du kan sjelden lese om dem i avisene. De opplever urettferdigheter, roter seg borti ting de burde holdt seg unna, blir syke og havner i fengsel – uten å noen gang havne i medies søkelys. Men nå er de der på en måte likevel, hvis du bare ser litt nøyere etter. Gjør det.

Illustrasjon: Darth Holden

 

21 Responses

 1. anniken

  October 23, 2009 08:41

  Det du skriver er så veldig sant. Jeg skulle ønske medienorge fokuserte litt mer på akkurat dette, dette er jo en perfekt mulighet til å opplyse oss nordmenn om hvordan det kongolesiske samfunn fungerer. Jeg ønsker meg store bakgrunnssaker som kunne hjulpet meg med å skjønne litt mer om det som foregår, jeg ønsker meg grundige reportasjer som setter Tjostolv Moland og Joshua Frenchs historie i et større perspektiv.

  Og jeg skulle ønske man ikke var nødt til å lese mellom linjene, for det er det så få som velger å gjøre. Hastverk og skumlesing og så videre.

  Men uansett, du skal i hvert fall ha creds, takk for et fint, opplysende innlegg!

  [Reply]

  Reply
 2. Hvorfor ikke...

  October 23, 2009 10:08

  JAAAA! Takk for at du setter søkelys på dette!!!! Jeg er så enig!

  Veldig enig med Anniken også, bortsett fra nest siste avsnitt:
  Uansett hvor fyldige og grundig reportasjene er MÅ vi ALDRI slutte å lese mellom linjene, der finnes alltid viktig detaljer!

  – det mener nok Anniken, også, det leser jeg mellom linjene i det hun skriver;)

  Stor takk til frøkna, håper du får en fin dag!
  Smil fra Torunn

  [Reply]

  anniken Reply:

  Ja, helt riktig, det mener jeg også, man må aldri slutte å lese mellom linjene. Jeg skulle bare ønske at det ikke alltid var nødvendig å gjøre det for å få med seg det som virkelig betyr noe…om dere skjønner!:)

  [Reply]

  Reply
 3. Tor Amundsen

  October 23, 2009 12:30

  Og jeg så en dokumentar på NRK forrige uke, fra Kongo, der folk krabba ned i små høl i bakken for å utvinne kobolt sånn at vi skal få kobolt til mobilen vår. Ble ikke mye oppstyr av det gitt.
  Dessuten, om man leser en smule historie så kan man vel også forstå at europeere ikke er så populære på de kanter.

  [Reply]

  Reply
 4. Bharfot

  October 23, 2009 13:59

  Veldig bra, Makeløs. Det hele blir mye mindre latterlig når du tenker slik. Bortsett fra avisdekningen. Hva med å skrive en aviskronikk?

  [Reply]

  Frøken Makeløs Reply:

  God idé, det skulle jeg gjerne ha gjort. Har bare altfor mye annet som må gjøres for tiden :-(

  [Reply]

  Reply
 5. Irene

  October 23, 2009 15:20

  APPLAUS APPLAUS! Veldig sant alt du skriver. Norske medier er fryktelig flinke til aa fokusere paa ting som rammer nordmenn, enten det er tsunamier, malaria eller andre ting, og glemmer aa nevne at millioner av andre ogsaa er rammet.

  [Reply]

  Reply
 6. gunnhild

  October 23, 2009 23:43

  Jeg var redd for at jeg var den eneste som skriver om vertsfolket til Moland og French. Om de som daglig strever for å opprettholde livet i Kongo.
  Takk, for at det er flere som ser lenger enn du kan kaste en nordmann.

  [Reply]

  Reply
 7. abre

  October 24, 2009 18:22

  Godt poeng. Problemet er bare at det er nettopp når jeg leser sakene på denne måten at jeg ender opp med holdninger til “verden utenfor Norge” som jeg ikke er spesielt stolt over.

  [Reply]

  Reply
 8. Tone

  October 25, 2009 01:55

  Når du kommenterer Kongo-saken,

  * Ikke glem at Norge er et demokrati og at du sannsynligvis i alle andre saker ser det som en selvfølge at Norge fronter humane straffer og viser sin avsky mot dødsstraff som praksis

  * Ikke glem at dette er èn av to saker der nordmenn står i fare for å bli idømt dødsstraff etter andre verdenskrig. Det gjør denne saken temmelig spesiell, og medieoppmerkomheten er deretter.

  *At det ikke nødvendigvis er bra eller sunt å forstå en kultur i hjel. Det å vise respekt betyr ikke at man ikke skal kunne kritisere. Konstruktiv kritikk bringer ofte et samfunn fremover.

  * Ikke glem at du selv etter all sannsynlighet hadde forventet hjelp fra UD dersom din kjæreste, din far eller mor, dine barn eller dine venner hadde kommet opp i en håpløs situasjon i utlandet og blitt fengslet i et land med særdeles liten rettssikkerhet.

  * Ikke glem at en av UDs definerte oppgaver er å bistå nordmenn “i nød” i utlandet

  * Ikke glem at selv om DU ikke forstår disse guttenes oppførsel, deres reaksjoner, deres handlemåter og deres oppførsel i rettssalen er det ikke dermed sagt at de er skyldige. Mennesker er forskjellige og reagerer forskjellig i pressede situasjoner.

  * Ikke glem at du sannsynligvis IKKE ville reagert på medieoppmerksomheten dersom det var snakk om personer som etter dine standarder oppførte seg politisk korrekt.

  * Ikke glem at Norge og UD ikke kan hjelpe alle. Det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe de vi kan hjelpe

  * Ikke glem at media dessverre ikke har kapasitet, ressurser, eller penger nok til å sette fokus på all urettferdighet i verden. Vi er våre egne nærmest – dessverre. Det er kongoleserne, også. Det er antakeligvis du også.

  [Reply]

  Frøken Makeløs Reply:

  Du har mange gode og pragmatiske poeng her.

  Jeg vil gjerne få understreke at jeg ikke på noe tidspunkt har tatt stilling til skyldspørsmålet i denne saken, det har jeg ingen forutsetninger for å gjøre.

  Det ligger i menneskets natur å være sine egne nærmest, men vi evner også – hvis vi bare husker på det – å føle empati med mennesker vi ikke kjenner. Derfor håper jeg at vi gjennom medias grundige dekning av denne saken kan klare å skimte de menneskene som lever i denne virkeligheten hver dag, og som ikke kan regne med støtte fra mektige utenlandske diplomater eller rike (hvertfall i kongolesisk sammenheng) slektninger og sympatisører.

  [Reply]

  MM Reply:

  Jeg vil bemerke at det å fremheve at disse to personene har “mektige utenlandske diplomater” på sin side, later til å være en faktafeil – i alle fall i Molands tilfelle. (French får vel nå bistand fra Storbritannia).

  Ikke later det til at UD har vært særlig tilstede, og ikke later det til at UD har vært meget tilbøyelige til å være til støtte for de anklagede når de har vært det.

  To nordmenn er dømt til døden for spionasje for Norge. La oss si at to bistandsarbeidere i ett eller annet land hadde fått en feilaktig dødsdom for spionasje for Norge; ville det da vært akseptabelt at UD hadde håndtert saken likt med spionasjeanklagene mot Moland og French?

  Mektige diplomater??? Mektige diplomater som ikke engang har gjort retten kjent med det norske vernepliktsforsvaret og den personalrotasjonen som forsvaret har, gjør at det finnes tusener på tusener av militære ID-kort på avveie eller som ikke er innlevert. Mektige diplomater som ikke engang markerer når Kongens Garde ble trukket frem som en eliteavdeling.

  At de også er dømt til døden for andre ting, er INTET argument for at UD ikke engang tatt seg bryet med å formidle sannheten om hvordan den norske stat fungerer i en sak som gjelder liv eller død.

  De faktiske forholdene i DR Kongo kan man si mye om, og man kan spekulere i hva Moland & French gjorde i landet. Personlig finner jeg det mer interessant å spekulere i hvorfor UD handler som de gjør.

  Min teori er følgende: Man har sluppet opp for meklingsobjekter, og ser et nytt spennende territorium i Afrika. I midtøsten er norsk mekling i dag først og fremst en vits, på Sri Lanka gikk det til f…, etter at regjeringa knuste Tamiltigrene, og endelig gikk Colombia helt fullstendig “feil vei” etter at president Uribe begynte å vinne seier etter seier over kokaingeriljaen FARC, og dermed ble tidenes mest populære colombianske president. Dette gjorde at verdien av norske delegasjoners reiser inn i den colombianske jungelen falt til gulvet.

  Hva skjer så? En gyllen sjanse til igjen å bli Fredsnasjonen med stor F. Her kom det en enestående sjanse til å vise at Norge ikke vil forsvare sine villfarne utskudd, men i stedet la dem dømmes etter lokal rett. Sånt kunne det nemlig bli antiimperialistisk prestisje av – hadde det ikke vært for at hele saken endte opp som en eksplosjon av korrupsjon og inkompetanse.

  Jeg synes at det er temmelig kvalmt hvis norske borgere ofres fordi man tolker det som værende i landets interesse å bygge opp tilliten som “fredsnasjon” i Afrika. Her snakker vi tross alt om at folk har blitt dømt til døden som en reell konsekvens av at UD har sviktet. (Jo, det er like riktig, selv om man altså har utdelt flere andre dødsdommer).

  [Reply]

  hottstøff Reply:

  Jeg sliter litt med å forstå hvor du vil med innlegget ditt. Jeg ser at du mener UD ikke gjør jobben sin. Hva mener du burde vært gjort annerledes?
  De kan da ikke overstyre Kongolesisk rettsvesen eller “hente gutta hjem” som en del folk liker å blogge. Jeg tror de rett og slett må la rettsaken gå sin gang og deretter vil de prøve å få soningen gjennomført i Norge.

  Teorien din om at Norge (UD) ikke gjør nok fordi de er redd de ikke kan leke fredsnasjon synes jeg er konspirerende svada.

  MM Reply:

  Hva kunne UD gjort mer?

  De kunne avlivet enhver antydning om at et militært ID-kort betyr tilknytning til forsvaret. Det er tusenvis av slike kort på “avveie”. De kunne gjort rede for hvilke rutiner som reelt har vært praktisert rundt disse kortene.

  De kunne ha redegjort klart og greit for hva som er kongens gardes rolle.

  De kunne redegjort for hvor vanlig ”spionasjeutstyr” faktisk er i Norge (hvor campingutstyr og GPS er allemannseie).

  De kunne ha satt Kripos på saken for å gå gjennom anklagemyndighetenes argumentasjon. Målet med slikt er selvsagt ikke at skyldige skal gå fri, men ingen dømmes på basis av tøv.

  De kunne ha satt sammen et greit resymé av fortiden til deres norske “sjef” (denne pressefotografen med beret).

  De kunne brukt sin innflytelse – i den grad de skulle ha noen slik (usikkert) – på å få satt denne saken mer på dagsordenen. De kunne gjort sitt ytterste for å sette DR Kongo på tiltalebenken, og sørge for at DR Kongo krasjet med denne saken i enhver sammenheng landet måtte markere seg internasjonalt.

  Hvordan kunne UD bare se på at en så elementær rett som skikkelig tolking i rettssalen ble neglisjert?

  UD kan ikke gripe inn i saken som sådan, men de kunne uten problemer gitt nordmennenes advokat skikkelig ammunisjon. I stedet har de sendt folk for å slite ut plaststoler mens de har kjedet seg halvt i hjel og “observert”. Hvor lenge skal de “observere” før de ser at noe er galt? En lokal advokat fra DR Kongo er like hjelpeløs mht. norske forhold som en norsk advokat ville være i Kongo. Det er ikke mange dagsverkene som skulle til for å rette opp slike mangler, men det er vel bare å konstatere at det ikke har blitt gjort. Er det for mye å kreve, dersom man krever at UD skal avlive løgner om den norske stat i en sak som dette? Jeg mener klart at man må kunne kreve såpass.

  At du synes teorien om at Norge (UD) ikke gjør nok fordi de er redd de ikke kan leke fredsnasjon er konspirerende svada, er jo for så vidt helt greit. Det er mange av oss som synes at det er noe fordømt svada at Norge i det hele tatt skal spille en slik rolle, men likevel skjer det. Da må det vel være greit å anta at disse aktivitetene har vært gjennomført fordi noen ville ha det slik. Er det da så merkelig å forestille seg at disse “noen” ser seg om etter nye virkefelt, i takt med at tuppes på hodet ut fra sine tidligere virkesteder? Verden har sett villere fantasier enn som så!

  Reply

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published


six × 5 =

CommentLuv badge