I media

RADIO OG TV
I oktober 2012 var jeg gjest på Tv2 Ettermiddagen sammen med bloggeren Casa Kaos for å snakke om hvorfor så mange kvinner velger det de kaller et “positivt fokus” på bloggen sin og hvordan dette påvirker leserne.

Utgangspunktet for invitasjonen til Tv2 var en kronikk jeg skrev på oppfordring fra Nrk.no Kronikken tok for seg hvordan bloggere som presenterer glansbildeversjoner av livene sine bidrar til å øke presset på andre kvinner. Innlegget skapte mye debatt i bloggsfæren og det ble også skrevet en svarkronikk på Nrk.no

En annen følge av kronikken var en invitasjon til Nrk P1s distriktssending i Nord-Norge for å snakke om hvordan vi blir påvirket av tilsynelatende perfekte liv på nett.

Jeg har også vært gjest hos Norgesglasset på P1. Temaet der var fenomenet maternal gatekeeping og bakgrunnen for invitasjonen var en bloggpost jeg hadde skrevet om temaet. Nettsaken med lenke til radiointervjuet finner du her.

Tidligere har jeg vært gjest hos Østlandssendingen på Nrk P1 for å snakke om cupcakes og likestilling i forbindelse med et innlegg jeg hadde skrevet på bloggen.

MAGASINER
I september 2012 ble jeg intervjuet i spalten Bloggprofilen i bladet Kamille:


FOREDRAG
I mars 2012 holdt jeg tale på Accentures feiring av kvinnedagen: The path forward på Håndverkeren i Oslo. Andre bidragsytere var blant annet Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland, Fornyingsminster Rigmor Aasrud og styregrossist Tone Bjørnov:

Noen tilbakemeldinger fra arrangementet:

“Vi har nå fått tilbakemeldingene fra gjestene, og tallene lyver ikke, du hadde det beste foredraget og fikk best rating av alle! (..)hold for all del flere foredrag, dette er noe du behersker bra!”
Arrangøren 

“Jeg synes Frøken Makeløs var helt fantastisk – hun klarte å formulere likestilling i et nært og gjenkjennelig perspektiv.”
Deltaker 

KRONIKKER OG DEBATTINNLEGG OM MAMMABLOGGING

Sommeren 2012 deltok jeg i debatten om mammablogging med et innlegg på trykk i Dagbladet. Innlegget er også publisert på nett.

Uka etter publiserte aftenposten.no mitt innlegg Hvorfor blir det provosert? som senere ble fulgt opp av innlegget Oss damer i mellom, skrevet av Susanne Skjørberg fra bloggkollektivet Maddam.

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published


× 3 = fifteen

CommentLuv badge